Art > 2004

"Tony Starks' Got Money Like Barry White, Man!!!"
"Tony Starks' Got Money Like Barry White, Man!!!"
Acrylic on masonite
36" x 48"
2004
$700